O programie

"Because we can! - creativity techniques in working with youth" to projekt skierowany do pracowników młodzieżowych zainteresowanych większym wykorzystaniem w pracy z młodzieżą technik kreatywnych oraz narzędzi rozwijania kompetencji społecznych. Projekto zrealizowany został w ramach programu Erasmus +.

Program zrelizowany został w formie 8 dniowego kursu szkoleniowego i odbył sie w Krakowie w dniach 9-16.11.2018 r. W trakcie kursu uczestnicy z 11 organizacji partnerskich z 8 krajów zdobywali wiedzę i umiejętności dotyczące między innymi specyfiki treningu kompetencji społecznych w warunkach edukacji formalnej i pozaformalnej oraz zastosowania metod twórczościowych w pracy z młodzieżą. Poznali również szereg narzędzi i metod takich, jak np.: praca w oparciu o film i etiudę teatralną, elementy treningu twórczości, techniki artystyczne wspierające ekspresję indywidualną. Uczestnicy mieli okazję omówić wykorzystane narzędzia i dowiedzieć się jak wykorzystać je w swojej codziennej pracy.

Ważnym elementem działań były również spotkania o charakterze integracyjnym i międzykulturowym. Uczestnicy mieli okazję do nawiązania relacji z przedstawicielami różnych krajów, wzmacniania otwartości międzykulturowej, czerpania wzajemnych inspiracji oraz planowania dalszej współpracy. Nie zabrakło szansy na zwiedzanie Krakowa w oryginalnej formie – w ramach gry terenowej przygotowanej przez krakowską młodzież.

W programie wzięli udział przedstawiciele organizacji partnerskich z Bułgarii, Grecji, Hiszpanii, Łotwy, Polski, Rumunii, Turcji, Włoch.

Efekty programu

W trakcie kursu uczestnicy programu zrealizowali szereg twórczych działań. Część efektów ich pracy widoczna jest w realacji fotograficznej.

Jednym z ważniejszych etapów programu była realizacja 3 międzynarodowych filmów.

Bieżące relacje z programu szkoleniowego oraz działań upowszechniających śledzić można na wydarzeniu na Facebooku "Because we can! creativity techniques in working with youth"Because we can! creativity techniques in working with youth"

Najważniejszym materiałem, który ułatwia uczestnikom wykorzystywanie metod twórczościowych w swojej codziennej pracy z młodzieżą jest publikacja "Because we can! creativity techniques in working with youth". Jest ona również świetną bazą do przekazywania wiedzy innym członkom organizacji partneskich oraz dobrym startem w działaniach twórczościowych dla każdego kto szuka inspiracji w tym temacie.