„Ruszamy po wiedzę w świat” jest projektem edukacyjnym realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Celem projektu „Ruszamy po wiedzę w świat” jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum w Kamionnej, niewielkiej miejscowości położonej u podnóża Góry Kamionna w Beskidzie Wyspowym. 

W ramach projektu uczniowie biorą udział w zajęciach prowadzonych w formie specjalistycznych szkoleń, warsztatów, korepetycji oraz indywidualnych konsultacji. Ponieważ nie wszystko można poznać z perspektywy szkolnych sal, obok zajęć stacjonarnych organizowane są różnorodne wyjazdy edukacyjne. Również nauczyciele Gimnazjum rozwijają warsztat pracy dydaktyczno-wychowawczej, biorąc udział w szkoleniach oraz prowadząc zajęcia pozalekcyjne.

 

Projekt realizowany jest we współpracy prowadzącego Gimnazjum Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionna oraz Stowarzyszenia Rozwoju Młodzieży Rampa. Rozpoczął się w marcu 2013 roku i potrwa do końca czerwca 2015 roku.

 

Jak dotąd w ramach projektu „Ruszamy po wiedzę w świat” Rampa zrealizowała następujące działania:

 • Warsztaty kompetencji społecznych 
 • Raz w roku uczniowie Gimnazjum brali udział w trzydniowych wyjazdowych warsztatach mających na celu integrację grup oraz rozwój umiejętności komunikowania się i współpracy w klasach.  Ostatni wyjazd odbył się we wrześniu 2014. 
 • Wiosną odbywały się również krótkie popołudniowe, w sumie 8-godzinne warsztaty pogłębiające tematykę wyjazdów klasowych, ostatni z nich jeszcze przed nami.  
 • Doradztwo zawodowe
 • Uczniowie klas trzecich uczestniczyli w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym oraz w warsztatach preorientacji zawodowej, po to, aby świadomie wybrać swoją dalszą drogę edukacji. Ostatnie zajęcia zakończyły się w marcu 2015 r. 
 • Szkolenia umiejętności liderskich 
 • Działająca w Gimnazjum Grupa Inicjatywna organizuje cykliczne imprezy w dla uczniów szkoły oraz lokalnej społeczności. Członkowie Grupy uczestniczą w szkoleniach rozwijających ich zdolności organizacyjne, współpracę, kreatywność oraz doskonalących umiejętność pracy projektowej. W lutym 2015 r. odbyła się pierwsza część tegorocznego szkolenia, w której gimnazjaliści zmierzyli się z propozycją modelu etapów efektywnego przygotowywania szkolnych inicjatyw. 
 • Trening uczenia się
 • Uczniowie mieli także okazję wziąć udział w popołudniowych warsztatach rozwijających zdolność uczenia się i zapamiętywania. Ostatni cykl zajęć zakończył się w grudniu 2014 r. 
 • Terapia pedagogiczna
 • W ramach projektu uruchomiono w szkole dyżur pedagoga realizującego około dwa razy w miesiącu zajęcia o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym. 
 • Specjalistyczne szkolenia artystyczne
 • Gimnazjaliści wzięli udział w kilku szkoleniach rozwijających ekspresję artystyczną. Uczyli się między innymi chodzenia na szczudłach, tańca breakdance, doskonalili technikę gry na instrumentach oraz śpiew. Szkolenia stanowiły formę intensywnego wsparcia zajęć teatralnych i muzycznych prowadzonych w Gimnazjum. 
 • Innowacje w nauczaniu
 • Na początku projektu zakupiono tablicę interaktywną oraz laptopy dla uczniów, a nauczyciele wzięli udział w szkoleniu przygotowującym do pracy wykorzystującej nowe technologie. Ponadto nauczyciele wzięli udział w trzech dwudniowych szkoleniach rozwijających kompetencje dydaktyczne oraz wychowawcze, a także zostali objęci możliwością korzystania z indywidualnych szkoleń opłacanych w ramach projektu. 

 

Przed nami jeszcze:

 • Warsztaty rozwijające kompetencje społeczne dla klas I i II
 • Przed wakacjami zastanowimy się wspólnie z uczniami, jak można zaprezentować się wśród nowych kolegów. 
 • Dwudniowe szkolenie liderskie 

Tym razem poświęcimy uwagę rozwijaniu nieskrępowanej kreatywności.

 • Ostatni etap szkolenia muzycznego
 • Ostatni dzień szkolenia zostanie poświęcony utrwaleniu efektów pracy z instrumentalistami.

Wszystkie zadania realizują trenerzy oraz pedagog z doświadczeniem w pracy z młodzieżą oraz kadrą nauczycielską, jak również artyści z doświadczeniem pedagogicznym.