Dzięki dofinansowaniu projektu ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, koszt uczestnictwa w obozie wynosi 400,00 zł. Wpłaty dokonują uczestnicy, którzy otrzymali informację o zakwalifikowaniu się na obóz.

UWAGA! Osoby, którym sytuacja finansowa rodziny uniemożliwia wpłatę całej wymienionej kwoty, mogą ubiegać się o stypendia w wysokości 200,00 zł lub w wyjątkowych przypadkach 400,00 zł. Uczestnicy chcący skorzystać z tej opcji powinni to zaznaczyć na karcie kwalifikacyjnej. Wnioski o przyznanie stypendium będą rozpatrywane podczas rozmów kwalifikacyjnych.

W ramach opłaty wnoszonej przez uczestników oraz dofinansowania projektu organizator zapewnia:

  • przejazd uczestników na trasie Ochotnica-Kraków-Ochotnica
  • nocleg i wyżywienie podczas trwania obozu
  • ubezpieczenie NW dla uczestników
  • udział w warsztatach rozwojowych prowadzonych przez doświadczonych trenerów kompetencji miękkich (łącznie 80h zajęć)
  • indywidualną opiekę trenerów podczas realizacji mini-projektów
  • wszelkie materiały i sprzęt niezbędne do realizacji zajęć i projektów
  • udział w atrakcjach turystycznych w miejscu realizacji obozu
  • opiekę medyczną podczas realizacji obozu
  • pełną opiekę trenerską oraz wszelkie materiały do realizacji autorskich projektów po zakończeniu obozu.