Nieformalna Akademia Kompetencji Obywatelskich NA SKOS to najnowszy projekt Stowarzyszenia RAMPA realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Głównym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania krakowskiej młodzieży w życie społeczna oraz wzmocnienie jakości i skuteczności edukacji obywatelskiej w Krakowie. Cel ten realizować będziemy poprzez: • zwiększanie kompetencji osób zaangażowanych w edukację obywatelską: pedagogów, wychowawców oraz działaczy organizacji pozarządowych, • zacieśnianie współpracy pomiędzy szkołami a organizacjami pozarządowymi, tak by możliwe było podejmowanie efektywnych działań na styku edukacji formalnej i nieformalnej, • wzmocnienie kompetencji nieformalnych liderów młodzieżowych oraz zaangażowanie ich w działalność społeczną i obywatelską.

Projekt adresujemy do nauczycieli i uczniów 5 krakowskich szkół ponadgimnazjalnych oraz do przedstawicieli 5 organizacji pozarządowych zajmujących się szeroko rozumianą edukacją obywatelską. Działania realizowane będą od kwietnia do grudnia 2016 roku na terenie Krakowa.

W ramach projektu zrealizujemy dwa równoległe programy edukacyjne: Szkołę Edukatorów Obywatelskich dla osób dorosłych pracujących z młodzieżą oraz Akademię Młodych Obywateli skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Absolwenci obu programów spotkają się na finale projektu podczas Tygodni Obywatelskich by wspólnie zrealizować autorskie projekty społeczne lub edukacyjne.

SZKOŁA EDUKATORÓW OBYWATELKICH

Bezpłatny cykl szkoleń dla nauczycieli i przedstawicieli organizacji pozarządowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji wychowawczych, prezentację ciekawych i skutecznych metod edukacji obywatelskiej oraz wymianę doświadczeń i zacieśnianie współpracy pomiędzy przedstawicielami edukacji formalnej i nieformalnej. Cykl obejmuje dwa 2-dniowe szkolenia, minikonferencję w formule OPEN SPACE oraz praktyczny trening realizacji autorskich projektów edukacyjnych. Dowiedz się więcej... /link do odpowiedniej zakładki/

AKADEMIA MŁODYCH OBYWATELI

Cykl działań skierowanych do młodzieży mający na celu zwiększenie ich zainteresowania tematyką obywatelską, wzmocnienie motywacji do włączania się w działalność społeczną oraz rozwój kompetencji społecznych u nieformalnych liderów młodzieżowych. W ramach Akademii zrealizujemy 5 gier symulacyjnych o tematyce obywatelskiej (po 1 w każdej szkole), wakacyjny obóz młodzieżowy "Lider Dialogu" dla min. 30 osób (po 6 z każdej szkoły) oraz wizyty studyjne w organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych. Na ostatnim etapie projektu uczestnicy Akademii Młodych Obywateli zrealizują w swoich szkołach autorskie projekty społeczne lub edukacyjne. Dowiedz się więcej... /link do odpowiedniej zakładki/

TYGODNIE OBYWATELSKIE

Tygodnie Obywatelskie będą okazją dla młodzieży i nauczycieli biorących udział w programie do wykorzystania w praktyce zdobytych umiejętności i realizacji autorskich projektów edukacyjnych. W trakcie przygotowywania projektów uczestnicy korzystać będą z merytorycznego i organizacyjnego wsparcia trenerów Stowarzyszenia RAMPA. Tygodnie Obywatelskie, skierowane do szerokiego grona uczniów, zwiększą oddziaływanie programu i przyczynią się do promocji postaw obywatelskich w szkołach.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem poszczególnych działań oraz do udziału w projekcie! Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń znajdą Państwo tutaj... /link do odpowiedniej zakładki/