Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży RAMPA powołane zostało w czerwcu 2012 roku, przez doświadczonych trenerów i profilaktyków współpracujących wcześniej z innymi krakowskimi organizacjami działającymi na rzecz młodzieży. Stowarzyszenie powstało w celu zebrania i wykorzystania najlepszych praktyk w zakresie wspierania rozwoju młodzieży, profilaktyki i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży. Od początku swojego istnienia Stowarzyszenia działa na rzecz poprawy sytuacji młodzieży krakowskiej oraz wspierania młodzieżowych liderów środowiskowych. Działania te obejmują diagnozę sytuacji młodzieży, popularyzowanie postaw aktywności, realizację programów rozwojowych i profilaktycznych, współpracę z profesjonalistami pracującymi z młodzieżą. Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi organizacjami i osobami, którym bliska jest nasza misja. Z chęcią zaangażujemy w każde przemyślane działanie na rzecz poprawy warunków rozwoju młodych osób bo… Młodzież jest ważna!

Wyrazem naszego zaangażowania jest m.in. powołanie we współpracy z innymi krakowskimi organizacjami Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. młodzieży działającej przy UMK oraz Wiceprezydencie Miasta Krakowa od kwietnia 2016 roku.