Obóz Lider Dialogu jest adresowany do uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych z Krakowa i okolic. Na obóz zapraszamy osoby, które w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczną lub będą kontynuowały naukę w szkole średniej. 

Warunkiem udziału w projekcie jest:

  • wysoka motywacja do rozwoju własnych kompetencji społecznych,
  • złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej oraz formularza zgłoszeniowego,
  • udział w rozmowie rekrutacyjnej,
  • akceptacja regulaminu obozu (podczas rozmowy),
  • uiszczenie częściowej opłaty za obóz lub otrzymanie stypendium zwalniającego z opłaty.

UWAGA! - do udziału w obozie zakwalifikowanych zostanie 30 osób. W przypadku większej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów. Podczas rekrutacji brane będą pod uwagę: motywacja kandydata/ki do uczestnictwa w obozie i realizacji autorskiego projektu po jego zakończeniu oraz rekomendacje ze szkół dotyczące współpracy kandydata/ki ze społecznością szkolą. Organizatorzy nie biorą pod uwagę ocen ani osiągnięć naukowych. Ostateczna lista uczestników obozu zostanie zatwierdzona po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych.